معدن نمک متروکه یکاترینبورگ روسیه

نام شهر : مسکو

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ روسیه

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ در شهر یکاترینبورگ روسیه و در بيش از 650 متري سطح زمين قرار داشته و به دلیل لایه بندی های زیبایی که سنگ ها در داخل معدن دارند، شهرتی جهانی یافته است.
اين معدن متروکه سرشار از مواد معدني متفاوت بوده و در حال حاضر براي ورود به آن نياز به مجوز داريد اما عکاس روسي ميخائيل ميشاينيک اين محل وهم انگيز را به تصرف خود در آورده تا عکسهاي زيبايي از اين محل را خلق کنند.