غار کامچاتکا، روسیه

نام شهر : مسکو

غار کامچاتکا

یکی دیگر از دیدنی های روسیه  غار کامچاتکا در سبیری می باشد که سقف یخی داشته و کانالی برای عبور آب های گرم از زیر سقف یخی وجود دارد. در غرب روسیه در شبه جزیره کامچاتکا این غار به طول یک کیلومتر وجود دارد که سقف یخی آن نازک شده است. سقف غار کامچاتکا یخی به قدری نازک شده است که نور خورشید از آن نفوذ کرده و به فضای داخل غار روشنایی و زیبایی خاصی می دهد و رنگ های زیبایی همانند رنگین کاون ایجاد می کند.

 

این غار قدمت هزار ساله داشته  و علت به وجود آمدن آن این است که یخچال های طبیعی در سیبری در کنار کوه آتش فشان کامچاتکا قرار گرفته اند و آب داخل آن توسط کوه آتش فشان گرم شده و گرما و سرما را با هم در یک مکان ایجاد می کند که از شگفتی های زیبای طبیعت محسوب می شود. وقتی درون غار راه می روید از سقفش آب چکه می کند که فضایی بسیار هیجان انگیز و زیبا می باشد.

 

غار کامچاتکا

 

غار کامچاتکا

 

غار کامچاتکا

 

غار کامچاتکا

 

غار کامچاتکا

 

غار کامچاتکا